Je Kahoot! mrtvý? Ani náhodou!

Blog Nástroje pro výuku On-line

Kahoot! rozhodně patří už hezky dlouho k mým nejoblíbenějším aplikacím. Nejen pro jeho jednoduchost v ovládání, ale především proto, jaké možnosti přináší do výuky. Nebudu se zde zabývat ovládáním aplikace. Jednak je velmi „user-friendly“ a jednak už o něm bylo natočeno nespočet tutoriálů a webinářů.

Rád bych se s Vámi podělil o moji zkušenost a o způsob, jakým Kahoot! ve svých hodinách využívám.

Kahoot! pomáhá zpestřit Vaše učení, ať už s dětmi ve třídě, nebo online, např. nyní při distanční výuce.

Ve svém základu je určen pro vytváření kvízů. Nemusíte, ale ztrácet čas vytvářením vlastních kvízů. Můžete snadno a rychle použít již existující kvízy, nebo si je přizpůsobit pro vlastní hodinu. Sdílení se žáky je stejně snadné, stačí odeslat kód a žáci mohou pracovat. 

Existuje, ale mnohem více způsobů, jak Kahoot! využít na maximum. Při mém oblíbeném modelu výuky E-U -R je jeho využití možné v každé fázi hodiny. Učiteli poskytne cenné informace o počátečních znalostech žáků (E), o jejich pokroku (U) a samozřejmě i o jejich porozumění učivu na konci hodiny (R).

Vybral jsem pro Vás to nejzásadnější, co mně Kahoot! za těch x let používání přinesl. Budu se věnovat pouze free verzi, tedy jen zlomku toho, co dokáže v té placené (mimochodem cena není nijak vysoká).

Kde jsem a kam jsem došel…

Kvízy v Kahoot! mohou být užitečným nástrojem k posouzení toho, jak se vaší třídě (a vlastně i Vám, jako učiteli) daří. Zveřejněním kvízu na začátku vyučování je možné získat rychlý, a také dost přesný, obraz o tom, jak si každý student vede, mít širší představu o tom, kde se každý žák nachází a jak se Vám daří Vaše výuka.

Díky tomu můžete okamžitě přizpůsobit svoji další výuku, protože budete vědět, kterým oblastem je třeba věnovat větší pozornost a kterou oblast už můžete s klidným svědomím vynechat. Kahoot! mohou žáci “hrát” i ve skupinkách a tím samozřejmě rozvíjejí další a další kompetence. Tím přestává být Kahoot! jen prostým testovacím strojem. Navíc, žáci si o tento typ „testování“ sami říkají s tím, že si jdou „zahrát Kahoot!“. I toho se dá ve výuce velmi dobře vyžít.

Jak už bylo řečeno, můžete si vytvářet nejen vlastní kvízy, ale díky velké komunitě uživatelů, a lidí ochotných sdílet své Kahooty, si můžete vybrat z obrovského množství již vytvořených Kahootů. Stačí si jen kvíz zduplikovat a případně upravit k obrazu svému.  

Šetřím svůj čas…

Kahoot! má k dnešnímu dni ke sdílení více, než půl milionu hotových kvízů. Efektivitu tvoření kvízu může zvýšit i funkce podobná Google. Začnete psát otázku a podobně jako při vyhledávání na Googlu, dostanete návrh pomocí automatického doplňování. Pravdou je, že tato funkce je zatím využitelná především v angličtině.

Testy je možné i vzájemně kombinovat. Můžete tak využít předem vytvořené kvízy nebo i ty starší, které jste vy nebo kolegové vytvořili, k vytvoření velkého kvízu – např. pro závěrečné testy, které kombinují menší kvízy z daného roku, tématu.

TIP: V průběhu učení žáci hrají Kahoot! především pro svoji (a Vaši) informaci o svém učebním pokroku. Takové kvízy není třeba známkovat. Učiteli a žákovi poskytují výsledky především okamžitou zpětnou vazbu o jejich učení a o Vašem vyučování. Na konci tématu, při souhrnném opakování, tak mohu sestavit kvíz pouze z otázek, které byly pro žáky nejvíce problematické.

Kahoot! bez poražených…

Myšlenkou „Kahootu bez poražených“ je použití originálních otázek, na které buď s největší pravděpodobností nebudou znát ještě žáci odpověď, nebo jedna správná odpověď zkrátka neexistuje. Díky tomu nebudou žáci odpovídat podle toho co vědí, ale bude je to nutit přemýšlet (v případě skupinek také diskutovat). Díky tomu se srovnává pomyslná čára vědění a dává tak stejnou šanci a prostor všem žákům. Poté může např. následovat společná diskuze a společné hledání odpovědí.

TIP: Na konci hodiny si pak můžete zahrát kvíz, který bude vycházet ze společné diskuze a otázky již budou konkrétnější. Otázky jsou řazeny tak, že každá další navazuje na předešlou. Žáky to tak nutí soustředit se a především jde o klasický model učení, tj. opakuji co už umím, ale vždy se posunu o kousek dál.

Šablona

Chyť svého ducha…

Tato myšlenka je převzata z počítačových her. Žák hraje proti „přízraku“ svého předchozího výsledku. To znamená, že soutěží sám proti sobě a v ideálním případě by měl být výsledek vždy o něco lepší. Výsledkem je žákovo učení a pocit úspěchu, aniž by musel soutěžit s ostatními studenty. Soutěže většinou totiž milují jen ti, kteří vítězí… 

TIP: Na začátku hodiny, v rámci evokace, či opakování z minulé hodiny, si zahrajete připravený kvíz. Poté, co proběhne výuka, si můžete ověřit její efektivnost a přínos právě pomocí „duchařského testu“. Velmi snadno a rychle učitel zjistí informace o dopadu své výuky a žáci informace o svém učení. Toto lze velmi snadno použít i během distanční výuky.

Nechte tvoři studenty…

Nechte tvořit Kahoot! své žáky. Je to skvělý způsob, jak zjistíte, do jaké míry studenti porozuměli tématu. Díky tomu můžete posoudit vědomosti, ale i hloubku jejich znalostí. Aby žák dokázal sestavit kvíz, musí učivu rozumět. Stejně tak musí umět dávat své získané znalosti do souvislostí (vymýšlí jednu otázku správnou, tři nesprávné). I při této činnosti probíhá žákovo učení. Navíc tvoří něco pro ostatní, pro třídu…

TIP 1: Určitě se může stát, že některé odpovědi nemusí být správné, ale i to je při výuce užitečné. O práci s chybou se mluví neustále a toto je příležitost jak ukázat žákům, že udělat ve škole chybu není trestný čin, ale pouze prostor k jejich dalšímu učení.

TIP 2: Žákovských kvízů je již na serveru velké množství. Nutno přiznat, že některé jsou opravdu velmi nepovedené. Berte prosím jako nevyžádanou dobrou radu kontrolu a případnou opravu kvízu před spuštěním ve třídě.

TIP 3: Otázky lze připravit také v šabloně tabulky, do které zapíšeme otázky a odpovědi a kterou lze následně jedním klikem naimportovat do Kahootu. Využijte možnosti nasdílet žákům tabulku, do které každý žák zapíše např. dvě otázky s odpověďmi, následně ji naimportujte do Kahootu, zkontrolujte jej a na další hodině použijte. Žáci jsou u kvízu, který sami vytvořili, mnohem motivovanější a navíc si tím zopakují potřebné informace.

TIP 4: Tento tip je od kolegyně Jitky Rambouskové a je naprosto geniální. Pro naplnění tabulky využívá Google formuláře. Formulář je tvořen polem pro jméno a příjmení žáka (pro jeho identifikaci), dalším polem pro zadání otázky a dalšími čtyřmi poli pro zadání jedné správné (vždy ta první, následně se před spuštěním Kahootu nastaví „rozházení“ odpovědí) a tři nesprávné odpovědi. Odpovědi se po odeslání automaticky ukládají do tabulky, a pak už stačí jen data zkopírovat do šablony a je hotovo. Žáci tak nemohou přepisovat (opisovat) otázky a odpovědi ostatních, navíc je vlastně ani nevidí…

Udržte pozornost žáků…

Kahoot! umožňuje kombinovat různé typy otázek, což je dobrý způsob, jak zvýšit jeho atraktivitu pro žáky. Můžete mít například výběr z možností, následovaný pravda × lež. Prezentace a hlasování jsou sice také skvělé možnosti, ale ty jsou k dispozici pouze u prémiové placené verze.

Kombinace typů otázek nejen udrží pozornost žáků, ale také vám umožní vybrat styl otázek podle toho, co se potřebujete od žáků dozvědět. Při tvorbě otázek můžete využít k ilustraci i fotografie (přímo v Kahootu je k dispozici rozsáhlá knihovna) a videa, což opět rozšiřuje portfolium možných otázek a samozřejmě i odpovědí.

TIP: U videí je možné nastavit čas, ve kterém se má video spustit.

7. Učte se i z nesprávných odpovědí

Diskuzí se studenty proč označili zrovna tuto konkrétní odpověď, co je k tomu vedlo, může vést nejen ke zjištění, že žák nedával pozor, ale i k tomu, že z mé strany učitele, nebylo učivo předáno srozumitelně a je docela možné, že chyba není před katedrou, ale za katedrou.

TIP: Pokud hrajete Kahoot! v lehce potemnělé místnosti, lze velmi snadno rozpoznat pouhým přehlédnutím třídy, kdo jak odpověděl. Monitor totiž žáka „ozáří“ zeleně při správné odpovědi a červeně při nesprávné 🙂

Co mohu ještě ocenit?

  • Integrace do Google Classroom
  • Uchování odpovědí žáků
  • Přehledné vyhodnocení kvízu v tabulce
  • Možnost anonymního režimu v případě, že mě zajímá aktuální celková míra porozumění ve třídě
  • Možnost tvoření týmu
Jak na vytváření vlastního kvízu