CKP FoHO

Vážení kolegové, 

   Základní škola Staňkov se od ledna 2020 stává Centrem kolegiální podpory (CKP) v oblasti formativního hodnocení, CKP vzniká v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (www.formativne.cz) a bude sloužit jako místo k setkávání učitelů z okolních škol..

   V centru budou fungovat dvě samostatné skupiny formativního hodnocení pro 1. a 2. stupeň. Každou skupinu o velikosti max. 10 pedagogů čeká do konce školního roku 2019/2020 šest setkání po 120 minutách. Během setkání se učitelé seznámí s různými postupy formativního hodnocení a budou podporováni v jeho implementaci do vlastní praxe. Prostor bude věnován i rozboru konkrétních materiálů (pracovní listy, videoukázky, ohodnocené práce žáků…), které poskytnou členové skupiny nebo ostatní učitelé.

   S podstatou formativního hodnocení seznámí členy skupiny její lídr, který je učitelem v této škole a aktivně zavádí postupy formativního hodnocení do své praxe.

    Skupinu pro 1. stupeň povede Mgr. Josef Janoušek (janousek@zsstankov.cz) a skupinu pro 2. stupeň Mgr. Milan Khas (khas@zsstankov.cz). Oba učitelé absolvovali několikaměsíční vzdělávací program Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, který byl zaměřený na prohlubování odborné kvalifikace v oblasti formativního hodnocení a leadershipu.

    Členové jsou přijímáni na základě jejich dobrovolného závazku zavádět formativní hodnocení minimálně po dobu jednoho školního roku.

Více infromací o tomto projektu naleznete na formativne.cz

fhh