Formativní hodnocení v odkazech

Blog

Ahoj kolegové, o formativním hodnocení je nyní slyšet zprava, zleva… Přináším takový můj malý seznam odkazů, které se formativního hodnocení týkají a ze kterých čerpám. Snad budou některé z nich inspirativní i pro Vás.

Audio + Video

Zpětná vazba jako cesta do hlubin študákovy duše

Co je a co není formativní hodnocení 

Formativní a sumativní hodnocení 

Slovní hodnocení na prvním stupni  

Jana Nováčková  

Formativní hodnocení je OK!  

Formativní hodnocení Čtenářská dílna  

Co je to vlastně hodnocení a k čemu je dobré?

Hodnocení žáků   

Hodnocení učitele  

V. Laufková (DP)  

Formativní hodnocení v EduInu (mp3) 

Zlepšení bez hanby a ztráty motivace  

Zpětná vazba ve třídě  

Kahoot!  

Doporučená literatura

Starý, K., Laufková, V. a kol. Formativní hodnocení ve výuce

William, D., Leahyová, S. Zavádění formativního hodnocení.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů

Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků

Šeďová, K., Švaříček, R. a Šalamounová, Z. Komunikace ve školní třídě

Dwecková, C. S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál

Slavík, J. Hodnocení v současné škole

Hansen, Čechová, B. Nápady pro rozvoj hodnocení klíčových kompetencí žáků

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků