Typografická pravidla (nejen) pro učitele

Blog Infografika

Letos na jaře jsem v naší facebookové skupině „Ta učí tak a ten zas takhle“ zveřejnil sdílený dokument s výběrem několika typografických pravidel, která se snažím vtělit do mých žáků při hodinách informatiky. Během 14 dnů dokument okomentovalo a editovalo cca 20 učitelů i neučitelů, za což jim patří obrovský dík. Také děkuji za grafickou úpravu mým kolegům z Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni Kubovi a Martině.

A tady je výsledek! Věřím, že bude dokument k užitku nejen žákům, ale i nám, učitelům.