3D tisk do každé hodiny

Blog

Není to tak dávno, kdy jsem tvrdil, že bych pro 3D tiskárnu nenašel ve škole uplatnění. A ejhle… Po tříměsíční zkušenosti téměř nepřetržitého provozu musím názor změnit. Využití je téměř nekonečné a v dnešní koronavirové době dvojnásob.

Proč 3D tiskárnu ve škole?

 • Pro děti – samostatně si objekt navrhnou, naprogramují a vytisknou. Pokud mají vše správně je to pro ně velkou motivací pro příště. Pokud ne, dokáže velmi snadno určit co bylo nesprávně a může si vše opravit. Je jasné, že se tím učí nejedné kompetenci.
 • Pro učitele – pomůcky do hodin (mapy na obkreslení do zemáku, krychličky na počítání objemu, komolé jehlany, stojánky na zkumavky…), odměna pro žáky, upomínkové předměty pro návštěvy…
 • Návaznost na další předměty – prostorová představivost, výpočty…
 • Pokud by se vám nechtělo do kreslení vlastních objektů, je jich dnes už obrovské množství na internetu.

Co je 3D tisk a jak to vlastně všechno funguje?

Jakou tiskárnu si vybrat?

 • Ceny tiskáren začínají už kolem 9 000 Kč. Myslím, že je lepší zainvestovat (ano, je to opravdu dobrá investice) přibližně 20 000 Kč a dostanete skvělou tiskárnu, v mém případě Průša i3 MK3/S.
 • Je jen na vás, zda si ji necháte složit přímo od firmy Průša a následně si ji necháte zaslat jako komplet, nebo si ji složíte podle naprosto perfektně připraveného manuálu sami. Pokud se rozhodnete pro první variantu, cena je cca o 6 000 Kč vyšší a samozřejmě i delší čekací lhůta. Doporučuji si tiskárnu složit vlastními silami, protože v případě problému budete mít alespoň zhruba představu, kde co je…
 • Příručka uživatele

Typ filamentu

Nejpoužívanější jsou ABS, PLA a PET(G). Více informací např. na webu PrůšaLabu nebo zde.

Technologie tisku

 • Tisk na 3D tiskárně probíhá ve vrstvách.
  • Je to podobné jako u tavné pistole nebo u 3D pera.
  • Teplota trysky a desky je různá dle použitého filamentu (drátu). Například u PLA je teplota 215 °C u trysky a 60 °C u desky. Např. u PET/G je to 250/90 °C. 
  • První vrstva by měla být celá na desce, záleží na ní celý další tisk. Zda se např. objekt z desky neutrhne a neznehodnotí tím celý tisk. Ze zkušenosti mohu ale říct, že velmi záleží i na druhé vrstvě, protože v mnoha případech první vrstvu dokáže opravit.
  • Díky vrstvení lze využít i barevný tisk. Do kódu se vloží informace o výměně filamentu a tiskárna už si pak vše ostatní pohlídá a provede vás výměnou.
  • Pro úsporu filamentu se duté prostory tisknou pomocí výplně. Její hustotu si můžete nastavit před samotným tiskem.

Aplikace TinkerCad

 • Pro jednoduší návrhy slouží naprosto skvěle aplikace Tinkercad.
 • Jedná se freeware on-line aplikaci, bez nutnosti instalace. Navíc, pokud jste učitel, můžete si založit třídy a máte skvělou kontrolu nad tím, co vaši žáci vyrábí. Můžete jim tak snadno poskytnout tolik důležitou zpětnou vazbu.
 • Dostanete k dispozici vlastní prostor pro ukládání dat.
 • Jsou připravené celé výukové lekce.
 • Stačí následně vyexportovat objekt do *.STL a přenést do přiloženého sliceru.

PrusaSlicer

 • Nakreslený objekt nám „rozřeže“ na vrstvy (vzpomeňte si na kolečka salámu z videa). Kliknete na Slicovat, vyexportujete kod na SD kartu a hurá na tisk!

Před prvním tiskem doporučuji

 1. Zkalibrovat tiskárnu.
 2. Pozor, starší tiskárny byly bez čidla, nové už jsou s čidlem.
 3. Vyčistit desku, odmastit.
 4. Zkontrolovat ve sliceru celý model.
 5. Po zahájení tisku je ještě možná kalibrace první vrstvy

Nemusíme se vždy se vším patlat 🙂

Pokud chceme cokoli vytisknout a nevadí nám, že si vše sami nevymyslíme a nenakreslíme, využijte internet. Dá se najít téměř vše, na co si vzpomenete 😉

Třeba taková píšťalka je vděčná a rychlá 😉

A jak vypadá tříhodinový tisk v časosběru?