Zpětná vazba jako cesta do hlubin študákovy duše

Blog Nástroje pro výuku On-line
https://youtu.be/vQ-9OqboT2o

Tématem webináře je efektivní zpětná vazba ve výuce. Možností a způsobů, jak zpětnou vazbu dávat i získávat, je v současné době celá řada. Na několika příkladech uvádíme, co je efektivní zpětná vazba a čemu se raději vyhnout. Na základě konkrétních ukázek představujeme některé techniky a nástroje, které se osvědčily při výuce. Součástí webináře je i ukázka jednoduchých on-line aplikací, jejichž prostřednictvím učitel získá od žáků okamžitou zpětnou vazbu, na jejímž základě může přizpůsobit další kroky své výuky a podpořit učení žáků.

Lektor: Mgr. Milan Khas
Moderátorka: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

2:55 Začátek samotné prezentace
37:10 Doporučené on-line nástroje
48:20 Začátek diskuzní části

Prezentaci naleznete ke stažení na https://drive.google.com/file/d/1DXJA…
Práce s chybou – Psí spřežení robotika https://youtu.be/c17v8Ntg4vs
Zpětná vazba ve videu žáků deváté třídy https://youtu.be/vDMZm-oZBmA
Classroom experiment (díl 1.) https://youtu.be/J25d9aC1GZA
Odkazy na zajímavosti zmíněné v diskuzi: Peer Instruction http://fyzweb.cz/materialy/peer-instr…
Carol Dweck – Síla víry v to, že se dokážeme zlepšit https://www.ted.com/talks/carol_dweck…

Jde o záznam z živého webináře, který proběhl 21. 5. 2020 od 17.00 Webinář vznikl v rámci kmenové činnosti Národního pedagogického institutu České republiky https://www.npicr.cz/

Přehled dalších webinářů NPI ČR naleznete na https://www.npicr.cz/webinare

Další webináře k tématu formativního hodnocení https://www.youtube.com/playlist?list…