EXITKA aneb jak jste byli při výuce úspěšní?

Blog

Na jednom nedávném webináři padlo slovo exitka a jelikož ne všichni věděli k čemu je dobrá (také se používá např. termín propustka), dávám dnes k dispozici možné otázky, které můžete svým žákům na konci hodiny položit. Je vcelku jedno, jaký předmět učíte, otázky jsou dost univerzální.

Pokud tedy chcete vědět, co jste své žáky na hodině naučili a co si odnáší, položte jim jednu z následujících otázek. Nezabere Vám to více než 1-3 minuty, ale rozhodně se můžete dozvědět mnoho věcí o tom, jak jste byli jako učitelé během svého učení úspěšní a také máte skvělé podklady pro přípravu další vyučovací hodiny.

A co hlavně? Máte zpětnou vazbu od všech žáků, ne jen od těch, které jste vyvolali, nebo kteří se hlásili. Asi to jde i testem, ale…

Samozřejmě, že lístečky nejsou špatné, ale pokud použijete např. Mentimeter, můžete si výsledky snadno archivovat a při průběžném porovnávání zjistit, zda se vám výuka někam posunuje nebo ne.

Proč používat exitky?

  • Poskytují učitelům neformální měřítko toho, jak studenti porozuměli obsahu učiva, tématu nebo lekci.
  • Pomáhají studentům přemýšlet o tom, co se naučili a co se ještě naučit potřebují.
  • Umožňují studentům vyjádřit co si myslí o nových informacích, o průběhu hodiny.
  • Učí žáky kriticky myslet a hodnotit své učení.

Tři možnosti, jak exitky použít

Fisher & Frey, 2004

Důraz na to, co si žáci z hodiny odnáší… např.:

  • Napište jednu věc, kterou jste se dnes naučili.
  • Diskutujte o tom, jak by dnešní lekce mohla být použita ve skutečném světě.

Důraz na proces učení např.:

  • Nerozuměl jsem…
  • Napište jednu otázku týkající se dnešní lekce.

Důraz na hodnocení výuky… např.

  • Líbilo se vám dnes pracovat v malých skupinách?

A jak může například vypadat vaše exitka?

1. Napiš jednu novou myšlenku nebo skutečnost, kterou ses dnes dozvěděl.


2. Napiš jednu otázku týkající se dnešní lekce.


3. Shrň dnešní lekci třemi slovy.


4. Napiš jeden způsob, jak uplatníš to, co jsi se dnes naučil.


5. Pokud by zítra přišel nový student do třídy, jak bys mu shrnul naši dnešní lekci?


6. Jak bys ohodnotil na stupnici od jedné do pěti dnešní lekci z hlediska obtížnosti? Napiš proč.


7. Jak bys zhodnotil na stupnici od jedné do pěti tvé porozumění dnešní lekci?


8. Maximálně pěti slovy napiš výstižný název pro dnešní lekci.


9. Proč učitel chtěl, aby ses to naučil?


10. Nejdůležitější věcí, kterou jsem se dnes naučil, bylo…


11. Napiš dvě věci, které ses dnes dozvěděl.


12. Jaké téma bys chtěl probrat příště?


13. Co považuješ za „bonbónek“ dnešní hodiny?


14. Co tě brzdilo na dnešní hodině?


15. Napiš nový pojem, který ses dnes naučil a definuj ho vlastními slovy.


16. Popiš dnešní práci ve vaší skupině.


17. O čem by ses chtěl dozvědět více?


A co vy? Používáte exitky? Na prvním stupni? Na druhém stupni? Jak často? Podělte se s námi 😉