Aplikace na podporu formativního hodnocení

Blog

O problematiku formativního hodnocení se zajímám již několik let, a tak jsem se domníval, že vybrat několik aplikací, které mohou sloužit jako podpora učiteli při vedení výuky, nebude nic tak náročného. Netušil jsem, jak složité to nakonec může být.Aplikací, které jsou primárně určené pro podporu formativního hodnocení, není příliš mnoho. Za to aplikací, které pro tento účel primárně určené nejsou, ale dají se skvěle využít, je naopak velké množství. Vybrat jen ty nejlepší je takřka nemožné, protože nakonec stejně vždy záleží především na učiteli, jak aplikaci uchopí a jakým obsahem ji žákům naplní. Najdete mezi nimi aplikace pro iPady, tablety, PC, ale i velké množství těch, které stačí jen otevřít ve webovém prohlížeči a můžete je ihned začít používat. Pro velkou část uvedených aplikací platí, že se lze přihlásit pomocí vašeho Google účtu. Snažil jsem se, především z důvodu snesitelného rozsahu článku,  jen o základní popis a základní informace k jejich použití.Valná část uvedených aplikací vychází z článku 75 Digital Tools and Apps Teachers Can Use to Support Formative Assessment in the Classroom od Kathy Dyer. Většinu z aplikací mám osobně vyzkoušených a mohu je doporučit k vyzkoušení i vám. Aplikace jsem vybíral dle následujících kritérií:●     podporují metody a techniky formativního hodnocení,●     podporují aktivizaci žáků,●     slouží jako zdroje učení pro žáky a jejich vrstevníky,●     jsou zdarma nebo skoro zdarma,●     žáci  a učitelé mohou převzít aktivní roli při jejich používání.

 1. Animoto – studenti mohou natočit krátká, 30 sekundová videa o tom, co se v dané lekci naučili.
 2. AnswerGarden – pedagogové mohou nástroj využít například pro on-line brainstorming nebo anketu. Výborně lze nástroj využít i ke zpětné v reálném čase.
 3. Answer Pad – umožňuje učiteli zaznamenávat data od studentů pomocí webového rozhraní nebo pomocí aplikace. Využít se dá i pro převrácenou třídu. Aplikace je vhodná pro psaní exitky.
 4. AudioNote – kombinuje hlasový záznamník a poznámkový blok pro spolupráci mezi studenty.
 5. Backchannel Chat – učitelem moderovaná obdoba Twitteru. Chat, který je součástí může být zachycen a archivován.
 6. Biblionasium – bezpečné a jednoduché sdílení knih, které umožňuje učitelům prohlížet knihy, které žáci přečetli (digitální čtenářský deník), vytvářet pro studenty zadání ke čtení a sledovat jejich pokrok. Studenti také mohou prohlížet a doporučit knihy svým spolužákům.
 7. BookSnap – v současné době k dispozici pouze pro iOS. Podobně jako předchozí aplikace umožňuje studentům interakci při práci s textem a ostatními studenty.
 8. Buncee – nástroj pro vytvoření zas o něco jiné prezentace. Pomáhá studentům a učitelům vizualizovat, komunikovat. Žáci i učitelé mohou být díky této aplikaci opravdu velmi kreativní.
 9. Chatzy – slouží k podpoře backchannel konverzací. Tyto živé chaty jsou skvělými společníky při diskusi v učebně, udržují diskusi probíhající po skončení vyučování nebo je lze využít jako exitku.
 10. ClassFlow – aplikace pro cloudové řešení vedení vaší výuky. Vytvářejte interaktivní hodiny, zapojujte své žáky.
 11. ClassKick – aplikace umožňuje učitelům zveřejňovat úkoly pro své studenty. Učitel i spolužáci mohou k úkolům poskytovat zpětnou vazbu. Studenti také mohou sledovat svůj učební pokrok.
 12. ClassPulse – mobilní a webová aplikace, která zapojuje studenty i mimo učebnu. Žáci se mohou bavit o výuce a spolupracovat.
 13. ClassroomScreen – jednoduchá aplikace, která běží ve webovém prohlížeči a může velmi dobře posloužit pro vedení výuky.
 14. Coggle – tak trochu jiné myšlenkové mapy. Může sloužit jako mapa učebního pokroku.
 15. Conceptboard – tento software umožňuje vizuální týmovou spolupráci. Je kompatibilní s tablety a počítači, můžete pracovat z více zařízení.
 16. Crowdsignal – rychlý a snadný způsob vytváření on-line anket, kvízů a otázek. Studenti mohou odpovídat pomocí chytrých telefonů, tabletů a počítačů.
 17. Dotstorming – nástěnka, která umožňuje zveřejňování poznámek a nápadů. Použijte brainstorming na různá témata a otázky.
 18. Educreations Interactive Whiteboard – další obdoba tabule, která slouží studentům jako nástroj ke sdílení a porozumění.
 19. Edulastic – umožňuje učitelům vytvářet standardizovaná hodnocení a získat od studentů okamžitou zpětnou vazbu, aby mohli následně přizpůsobit své učení.
 20. eSurvey Creator – nástroj, který umožňuje učitelům rychle a snadno vytvářet dotazníky a průzkumy. K dispozici je bezplatná možnost, ale jen po omezenou dobu.
 21. Five Card Flickr – nástroj je navržen tak, aby rozvíjel vizuální myšlení. Používá “příběh” z fotografií ve Flickru.
 22. Flipgrid – studenti během 15 sekund až 5 minut pomocí videa reagují na zadání učitele. Učitelé a vrstevníci mohou následně poskytovat zpětnou vazbu.
 23. ForAllRubrics – software je zdarma pro všechny učitele a umožňuje vám importovat, vytvářet a vyhodnocovat výsledky žáků na iPadu, tabletu nebo smartphonu.
 24. Formative – on-line systém poskytuje učitelům možnost přiřadit žákům úkoly, obdržet výsledky v reálném čase a poté studentům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.
 25. FreeOnlineSurveys – umožňuje učitelům rychle a snadno vytvářet ankety, kvízy, formuláře a hlasování.
 26. Genially – vytvářejte se žáky anotace obrázků, udělejte je interaktivními. Ale nejen to, s aplikací vytvoříte také prezentaci, infografiku a mnoho dalšího.
 27. Google Forms – jedna ze součástí  Google Suite, která umožňuje vytvářet formuláře, dotazníky a kvízy, které lze snadno sdílet a ještě snadněji vyhodnotit.
 28. Google Classroom – komplexní nástroj pro vedení výuky. Nabízí zadávání úloh, vkládání souborů s libovolnou přílohou, lze použít jako portfolio žáků.
 29. GoSoapBox – vytvořte si kvízy, hlasování nebo aktivizujte diskuzi. Systém je momentálně zdarma pro méně než 30 studentů současně.
 30. iBrainstorm – aplikace pro iPad, která umožňuje studentům pomocí vizualizace spolupracovat na jejich projektech.
 31. Kahoot – škola hrou. Žáci odpovídají pomocí vlastních zařízení (BYOD). V ideálním případě se sami žáci stávají tvůrci jednotlivých kvízů a obsahu.
 32. Kaizena – online nástroj (doplněk) pro poskytování zpětné vazby v reálném čase.
 33. Kizoa – on-line video maker.
 34. Komiks – na první pohled obyčejná věc, ale s velkým potenciálem.
 35. LearningApps.org – skvělý pomocník při vedení a individualizaci výuky.  Vytvořte si vlastní interaktivních cvičení (kvízy, přiřazování, anotace obrázku, pexeso, osmisměrky apod.). 
 36. Lino – virtuální nástěnka pro “lepítka”. Studenti i učitelé mohou svoji práci publikovat, vzájemně se dotazovat, moderovat. Další z aplikací, která je vhodná také pro exitky.
 37. MakeBeliefsComix.com – tvorba komiksu
 38. Mentimeter – umožňuje používat mobilní telefony nebo tablety k hlasování o čemkoli. Aktivizujte studenty pomocí jejich chytrých telefonů.
 39. Micropoll – nástroj pro rychlé vytváření anket a jejich analýzu. Ankety lze také vkládat do webových stránek.
 40. Mind Meister (mindmup) – myšlenkové mapy
 41. Naiku – učitelé mohou snadno a rychle vytvářet kvízy, na které mohou studenti odpovídat pomocí svých mobilních zařízení. Výborný pomocník při kontrole porozumění před a po vyučování.
 42. Nearpod – nástroj, kde můžete nejen shromažďovat důkazy o učení žáků, ale také jim na jejich základě připravovat diferencované hodiny. Základní verze (30 žáků nebo méně) je zdarma.
 43. Obsurvey – rychle a snadno vytvoříte hlasování, ankety a dotazníky.
 44. Padlet – nástěnka pro spolupráci studentů a žáků. Skvělé pro brainstorming. Bohužel ve free verzi už lze nyní Padlet používat velmi omezeně.
 45. Pear Deck – vytvářejte interaktivní prezentace, na kterých se studenti mohou podílet např. prostřednictvím svého chytrého zařízení. Bezplatné použití má určitá omezení, ale přesto stojí za to vyzkoušet.
 46. Peergrade – platforma, která umožňuje učitelům vytvářet úkoly a zadávat instrukce. Studenti následně nahrávají své práce.
 47. Piazza – platforma, která umožňuje učitelům nahrávat přednášky a úkoly. Nástroj je vhodnější spíše pro starší studenty.
 48. PlayPosit – vytvářejte interaktivní videa. Umožňuje učitelům přidat formativní prvky (pauzy a dotazy), učitel může zjišťovat, co studenti o daném tématu vědí. Učitelé si vybírají z knihovny videoobsahu z oblíbených webů, jako jsou YouTube, Vimeo a další.
 49. Plickers – umožňuje učitelům shromažďovat data v reálném čase. Má ihned přehled o tom, jak se žákům daří. Ideální pro učebnu, která není vybavená ICT prostředky. Ke sběru dat postačí mobilní telefon učitele.
 50. Poll Everywhere – učitelé mohou vytvořit anketu se zpětnou vazbou nebo klást otázky. Studenti reagují různými způsoby a učitelé vidí výsledky v reálném čase. Program vytváří i otevřené otázky. Počet uživatelů je ve free aplikaci omezen (40).
 51. Pollmaker – populární nástroj pro dotazování, který má některé jedinečné vlastnosti, jako například umožnění více odpovědí na jednu otázku.
 52. ProProfs – vytvářejte a testujte znalosti pomocí kvízů, hlasování a anketami.
 53. Quick Key Mobile Grading App – pomáhá učitelům s okamžitým hodnocením a okamžitou zpětnou vazbou pro lepší zapojení studentů.
 54. QuickVoice Recorder – další bezplatná aplikace pro nahrávání hlasu pro iPhone nebo iPad. Nahrávky můžete snadno synchronizovat s počítačem a použít je v prezentacích.
 55. Quizalize – skvělý nástroj, který umožňuje učitelům snadno vytvářet kvízy a úkoly pro studenty. Učitelé uvidí jak žáci pracovali a ukazují na oblasti, které je třeba zlepšit.
 56. Quizlet – vytvářejte flashcards a ty pak používejte pro výuku i nejrůznější procvičování. Generujete z nich hry a testy, kvízy, které jsou poutavé a dostupné on-line např. prostřednictvím mobilního zařízení.
 57. Quizizz – další z variací, jak už název napovídá, ale určitě stojí za vyzkoušení.
 58. Prank Me Not – nechte žáky vytvořit falešný příspěvek na fb nebo Twitter. Mohou v něm zhodnotit vaší hodinu, napsat smyšlenou diskuzi k tématu…
 59. Random Name / Word Picker – umožňuje učiteli vložit seznam tříd a vybírá náhodná jména. Na stejném webu najdete ještě mnoho dalších skvělých kreativních aplikací.
 60. Random name selector – prostě další losovátko.
 61. RealtimeBoard – učitelé mohou pozvat studenty a spolupracovat s celou třídou v reálném čase. Omezení počtu žáků spolupracujících na jednom projektu.
 62. Remind – bezplatný nástroj, který umožňuje učitelům zasílat textové zprávy studentům a zůstat v kontaktu s rodiči.
 63. Seesaw – nástroj pomáhá učitelům zlepšit komunikaci s rodiči a usnadňuje hodnocení, zatímco studenti mohou pomocí platformy dokumentovat své učení (portfolio).
 64. ShowMe Interactive Whiteboard – další virtuální tabule, kterou mohou studenti a učitelé použít ke kontrole porozumění.
 65. Socrative – jednoduchý nástroj na testování znalostí žáků. Pracuje ve webovém prohlížeči, není třeba žádné instalace. Žáci  mohou pracovat se svými chytrými telefony, notebooky a tablety.
 66. Sparkpost – aplikace od Adobe umožňuje učitelům přidávat grafiku a vizuální prvky.
 67. Spiral – platforma pro zapojení studentů s formativními hodnotícími nástroji, jako jsou kvízy, interaktivní prezentace, ankety a videokonference, podobná Edpuzzle. Kromě toho má Spiral nástroj nazvaný Team Up.
 68. Storyboard That – vytvořte si vlastní komiks.
 69. Strip Generator – další z řady komiksů.
 70. SurveyMonkey – vytvářejte on-line průzkumy.
  Pozn. Jedná se o aplikaci, která vyžaduje měsíční poplatek, ale stojí za to.
 71. SurveyPlanet – další nástroj vytváření anket, který mohou učitelé použít k měření učení studentů.
 72. Tagxedo – generátor slovních mraků, bez nutnosti instalace. Ideální pro exitky.
 73. Timixi – časové osy
 74. Triventy – bezplatná herní platforma, která umožňuje učitelům vytvářet kvízy. Tyto live kvízy poskytují učitelům data v reálném čase o porozumění obsahu učiva. Kompatibilní s mobilními zařízeními a notebooky.
 75. Verso – aktivujte své studenty, získejte od nich zpětnou vazbu a personalizujte jim jejich učení. Změňte pomocí této aplikace svojí výuku.
 76. Vocaroo – skvělá bezplatná služba, která uživatelům umožňuje vytvářet zvukové nahrávky bez nutnosti instalace softwaru. Nahrávku můžete snadno vložit do prezentací nebo webových stránek. Skvělé např. pro skupinovou práci a prezentace. vyžaduje flash player.
 77. VoiceThread – umožňuje vytvářet a sdílet konverzace na dokumentech, diagramech, videích, obrázcích nebo téměř cokoli. To usnadňuje diskuzi a práci studentů.
 78. Wheel Decide – aplikace pro náhodné losování – žáků, otázek, témat…
 79. Wordables – další aplikace pro vytvoření slovního mraku. Vyzkoušejte, pokud chcete důkazy o učení žáků nebo např. zjistit základní znalosti o probíraném tématu.
 80. WordArt – další generátor slovních mraků. Generátor umožňuje přiřadit každému slovu link na vámi zvolenou adresu.
 81. Wordle – opět, slovní mrak. Vytváří slovní mrak z jakéhokoli zadaného textu. Vyžaduje javu, což může být u mnoha prohlížečů problém.
 82. WordSalad – další z řady aplikací pro tvorbu slovních mraků. Pokud používáte model výuky E-U-R, můžete slovní mrak použít v podstatě v jakékoliv části své výuky.
 83. XMind – aplikace pro vytváření myšlenkových map.
 84. Yacapaca !  – umožňuje učitelům snadno vytvářet kvízy.

Oblíbené aplikace, dle použité strategie

Zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

●     ClassroomScreen (zejména při exitce)●     Kahoot●     Socrative

Sebehodnocení

●     Google Forms

Vrstevnické hodnocení

●     ClassKick

Žák poskytuje rychlou zpětnou vazbu učiteli

●     AnswerGarden●     ClassroomScreen●     Edulastic●     Flipgrid●     Formative●     Kaizena●     Padlet●     Poll Everywhere●     Verso●     Aplikace na vytváření slovních mraků
Zdroj: 75 Digital Tools and Apps Teachers Can Use to Support Formative Assessment in the Classroom. NWEA Home [online]. Copyright © 2019 NWEA [cit. 25.08.2019].Dostupné z: http://bit.ly/2LkUcz1