Co se dělo v mé třídě?

Ze života učitele...

Je to tak

Plán setkání

 • Nebude to o informatice…
  1. Práce dětí
  2. Kreativní práce, žádné klikačky
  3. Napíší, připraví, odvypráví → musí tomu rozumět (měli by)
  4. Přenositelnost mezi předměty
  5. Nenáročné na techniku
  6. Nenáročné na znalosti a dovednosti
 • Technologie jako prostředek, ne jako cíl
  1. Dnes už se neučí programy ve stylu „popiš ikonky“
  2. Není třeba je učit technologie ovládat, ale smysluplně využívat
  3. Zároveň by je aktivity s technologiemi měly bavit × před 15 lety odměna
  4. Rozdílnost systémů
 • Plánování pozpátku
  • tam, kde to má smysl
 • Správný učitel je Líný učitel
 • Důraz na kompetence, spolupráci (i zahraniční)

Aktivity

Upoutávka na Skřítkovskou stezku

Bedřich Smetana mluvící, mrkací…

 • Sock Puppets
  • Bezpečné pro žáky – nejsou obličeje, nelze poznat dle hlasu
  • pracují s technologiemi, ale je to jen výsledek práce
  • učí se jazyk (mluvit i poslouchat)
Ukázka práce v Sock Puppets
Charakteristika v ČJ

O červeném autíčku aneb dopravní výchova jinak

Šifra Mistra Milana…

Strašidlo na školních chodbách
Pozdravy v 11 jazycích
Rádio AMOS
Hádej, kdo jsem

Co k tomu potřebuji?

 • Běžně dostupné vybavení
  • Notebook
  • Mobilní telefon
  • Tablet
  • iPad

Introvert a dyslektik? Pohoda 😉

 • V čem můžeme žákům pomoc?
  • Odpadá stres z odpovídání před třídou
  • Odpadá gramatika
  • Chybí obraz
  • Možnost opakování nahrávky
  • Trénuje ústní projev a slovní zásobu
 • Slyšet sama sebe je někdy taky dost krutý…

Co na to autorský zákon?

 • Jako učitel se nemusím s autorskými právy zdržovat
  • Ilustrace výuky
  • Citace zdroje
  • Co na to YouTube a socsítě?

Free databanky


Stay home…

Vojta a jeho referát

eTwinning

 • Projekt pro propojení evropských škol
 • Motivace – vytváří pro ostatní, ne do šuplíku pro učitele
 • Bezpečné prostředí Twinspace
Chat s partnerskou školou
Společná vánoční píseň
Společné taneční video


Vytváříme digitální příběh se studenty KVD FPE ZČU

Nechte zpívat robota

Spojení eTwinningu a 3D tiskárny

Green screen

Čtenářský deník

Návštěva antického Řecka

Nevyžádané dobré rady na závěr…

č. 1

Plán B


č. 2

Co udělá hudba s videem?

č. 3

Někdy je prostě real život za 1 000 stavebnic

č. 4

Nechte děti chybovat…

č. 5

Ne vždy se podaří využít naplno potenciál technologií 🙂

Web DIGI centra

Newsletter

Facebook

Milan Khas
khas@zsstankov.cz
607 779 960